Abook Sp.z o.o. główna siedziba w Warszawie

 

Szanowni Państwo,
z dniem 21 stycznia 2013 roku sprzedaż bezpośrednią i wydawanie towaru w rejonie Warszawy realizujemy w nowym magazynie.

Adres magazynu:
ul. Nadrzeczna 27a, 05-462 Wiązowna
Mapka dojazdowa
Odbiór towaru i sprzedaż bezpośrednia jest możliwa tylko w nowej lokalizacji. 
W biurze w Warszawie (ul. Brzostowska 22) odbiór towaru i zakup bezpośredni jest niemożliwy.
Do biura w Warszawie zapraszamy na prezentację oferty i omówienie warunków handlowych.

 

 

Abook Sp. z o.o.

Biuro (Warszawa Falenica)

tel. 22 872 11 28, 22 872 11 29, 22 872 11 30,
fax. 22 8721127
04-985 Warszawa, ul. Brzostowska 22,
e-mail: biuro@abook.com.pl
mapka dojazdowa

 

Magazyn (Wiązowna)

tel. 22 255-34-24
ul. Nadrzeczna 27 A
05-462 Wiązowna
Wiązowna (magazyn) - dojazd 

 

Abook Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa, NIP: 952-18-22-413 ; REGON: 016134981 jest zarejestrowana w rejestrze sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000070678, Wysokość kapitału zakładowego: 400 000 PLN w całości wpłacony

copyright Abook Sp. z o.o.